Om Hammarlings Lastvagnsservice

Hammarlings Lastvagnsservice AB bildades år 2000. Vi startade i liten skala med två mekaniker och en hall för reparationer.

Med åren växte vi ur våra lokaler och byggde därför 2011 en hall till. Strax därefter tillkom vår bromsprovarhall med integrerad hydraulslangverkstad. Under denna tid växte personalstyrkan till dagens 4 mekaniker samt två kontorsanställda.